Sweet dream
Anæstesi til din patient i din klinik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der altid er 2 personer med kendskab til anæstesi tilstede ved ambulant bedøvelse. Vi er et ægtepar og kommer som team.

Susan Vedel, anæstesisygeplejerske med mere end 20 års erfaring. Har sammen med min mand bedøvet patienter udenfor syghusvæsnet på ØNH-klinikker og i tandklinikker, hvor vi har bedøvet både børn og voksne.

Per Vedel - læge i 1979, speciallæge i anæstesi 1988, overlæge i 1993 og frem til 2008 på Holbæk sygehus. Siden har jeg udelukkende bedøvet på privathospitaler, private klinikker, ØNH-klinikker og hos tandlæger. Min kone og jeg bedøver fast hos en halv snes tandlæger på Sjælland og dækker anæstesi til børnetandplejen i flere jyske kommuner. 

Speciallæge i anæstesi Per Vedel tlf 23 24 26 42, email: vedelper@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk