Sweet dream
Anæstesi til din patient i din klinik.

BARN

Fuld bedøvelse.

Ved fuld bedøvelse sover du helt og mærker intet.

Af hensyn til din sikkerhed er det meget vigtigt, at du er fastende, dvs.:

  • Du må ikke spise fast føde, drikke mælke-produkter eller juice med frugtkød indtil 6 timer før mødetid.

  • Du må gerne drikke vand eller saft eller andre klare væsker indtil 2 timer før mødetid.

Du må ikke være syg eller forkølet.

Du må ikke have smykker på. Det er praktisk, hvis du har en  jogging-dragt eller lignende på.

Har du brug for det, får du beroligende medicin før behandlingen. Det får du med lidt saft. Det virker på 15-20 minutter – nogle børn bliver trætte, andre lidt fjollede af det.

Man kan bedøves enten gennem et lille stik eller med bedøvelsesluft gennem en maske.

Skal man bedøves med bedøvelsesluft kan man sidde hos en voksen, medens man falder i søvn. Bedøvelsesluften lugter lidt som tyggegummi og gør slet ikke ondt. Som regel er det mor eller far, der holder masken.

Hvis vi har aftalt, at du skal bedøves gennem et lille stik, skal du have EMLA – plaster på en god times tid før du skal møde på klinikken - hellere for længe end for kort. Når bedøvelsen kommer gennem et lille stik virker den meget hurtigt. Nogle gange driller det og så får du bedøvelsesluft.

Under alle omstændigheder får du en lille blød føler på fingeren. Den måler, hvor meget ilt du har i blodet.

Du er en voksen hos dig til du sover.

Når du sover får du luft gennem et plastikrør ned til lungerne.

Før indgrebet går i gang bliver du tilsluttet overvågningsudstyr og alle får af sikkerhedshensyn en kanyle, næsten altid i hånden.

Vi er hos dig under hele behandlingen, du er aldrig alene. Anæstesisygeplejersken overvåger, at du sover, og at dit hjerte og lunger fungerer godt.

De fleste børn vågner roligt, men nogle børn kan være meget forvirrede. Det går hurtigt over.

Når du føler dig frisk, må du komme hjem! Du skal køres lige til døren. Der skal være en voksen hos dig helt til næste morgen.

Fuld bedøvelse er i dag meget sikker – alvorlige komplikationer utroligt sjældne og de skyldtes oftest ”andre alvorlige medbragte sygdomme”. Det er derfor, at anæstesipersonalet spørger så meget til alt andet end det, du skal behandles for.

Mindre bivirkninger ses til gengæld ofte.

Selv om moderne anæstesimidler giver meget mindre kvalme end i gamle dage, er det en hyppig bivirkning. Mange er lidt trætte og måske har man lidt hovedpine.

Nogen har lidt ondt i halsen eller er hæse bagefter, men det fortager sig næsten altid hurtigt igen. Som regel er der lagt lokalbedøvelse for at det ikke skal gøre ondt, men det føles mærkeligt.

Du skal køres hjem i bil. Der skal være 2 voksne, een til at hjælpe dig og een til at køre bil. 

Speciallæge i anæstesi Per Vedel tlf 23 24 26 42, email: vedelper@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk