Sweet dream
Anæstesi til din patient i din klinik.

Vi fakturerer pr. påbegyndt time og mindst for 4 timer. Fakturaen stiles til klinikken.

Speciallæge i anæstesi Per Vedel tlf 23 24 26 42, email: vedelper@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk