Sweet dream
Anæstesi til din patient i din klinik.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt nogle anbefalinger for bedøvelse udenfor sygehus. De ligner meget andre landes anbefalinger. Udenfor sygehus bedøver vi kun stort set raske mennesker til mindre indgreb. Både vi og vores udstyr lever op til alle gældende krav - derfor er det meget sikkert. 

Vi kommer som team – sundhedsstyrelsen kræver 2 personer – og har begge over 20 års erfaring.

Du er aldrig alene, vi er hele tiden lige ved siden af dig –

Derfor er det meget sikkert.

Der er selvfølgelig nogle forholdsregler du skal overholde – læs nærmere under patientinformation i sidemenuen. Og vi sikrer os ved telefoninterview, at der ikke er noget til hinder for et helt trygt forløb hos dig.

Speciallæge i anæstesi Per Vedel tlf 23 24 26 42, email: vedelper@gmail.com
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk